Zhen Ning Li

  • HOME
  • |
  • Zhen Ning Li

Zhen Ning Li Komt uit Beijing waar hij tussen 2007 en 2010 kunst studeerde aan de Tsing-hui Academy of Art and Design. Hij is Master of Art in Glass en geeft sinds het afronden van zijn studie ook les aan de Beijing University of Civil Engineering and Architecture.

 

Er is een sterke verwijzing in het werk van de kunstenaar naar de Chinese mythologie. Zijn figuren, zonder directe kenmerken van gender, zijn abstract en de kleuren zijn met opzet vaag in elkaar overlopend. Zhen Ning vraagt zich middels zijn glazen beelden af waarom en waarvoor wij hier zijn.

In zijn werk zien wij de mythologische karakters van goden, duivels, draken en beesten. Deze figuren zijn deels gebaseerd op realiteit en deels op verbeelding. Alsof de kunstenaar continue de strijd met zich zelf en zijn werk aangaat. Een strijd die echter in balans is.

De kunstenaar vraagt aan zijn publiek zijn werk onbeschroomd te bekijken zodat zij het kunnen begrijpen en interpreteren op hun eigen wijze.

 

De ster van Zhen Ning Li is ook rijzende in China omdat de glaskunst sterk in opkomst is. Dit blijkt oa door de erkenning van diverse kanten zoals zijn laatste grote solo-tentoonstelling ‘WANDERING’ die Zhen Ning Li had in het Shanghai Museum of Glass van december 2017 tot april 2018.

Werk van Zhen Ning Li zit inmiddels in vele museum collecties oa die van de Alexander Tutsek Stiftung in München; CORE 3 Association Foundation in de US en in veel particuliere verzamelingen.