Du Jia

De schilderes Du Jia (1982) is geboren in Nanchang in de provincie Jiangxi in China. Sinds het afronden van haar kunststudie is Du Jia een succesvol en professioneel kunstenares die zich in moederland China zeer geliefd weet met haar Europees getinte stillevens in de trant van de Oud-Hollandse meesters. Du Jia volgde de kunstopleiding aan de Jiangxi Art University en deed veel aanvullende kunstopleidingen, zoals in 2008 de MA Course Tempera Oil Painting aan The College of Fine Arts in Shanghai. Een techniek waarin Du Jia nog altijd haar meesterwerkjes schildert.

De stillevens van Du Jia zijn overwegend geschilderd op paneel in de traditie van de oude Europese meesters. Haar composities zijn eenvoudig en krachtig en bevatten – voor de goede kijker – wel degelijk Chinese voorwerpen. Sfeervol zijn ze bovenal, mede door het toepassen van de tempera-techniek. Haar werk heeft soms de ‘touch’ van Helmantel, hoewel Du Jia robuuster werkt en met minder uitgewerkt detail.

Du Jia exposeerde op diverse tentoonstellingen en bij vooraanstaande galleries in Shanghai. Du Jia wordt voor Europa sinds 2013 vertegenwoordigd door Galerie Kunstbroeders die de schilderijen van Du Jia op eigen tentoonstellingen en op (inter)nationale kunstbeurzen toont.